والیبال

عادل بناکار رئیس هیات والیبال تبریز شد

عادل بناکار در مصاحبه با خبرنگاران درباره حضور در هیات والیبال تبریز گفت: پیشنهاد ریاست هیات والیبال تبریز از مدت ها پیش به من داده شد و این پشنهاد از طرف مدیریت بود. با توجه به سابقه حضورم در شهرداری سابقه کار اجرایی دارم و پیشنهاد را پذیرفتم.

16 مرداد 1399